• d4f,panduan,member area
  • d4f,panduan,member area
  • d4f,panduan,member area
  • d4f,panduan,member area

MUQQODIMAH

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Alhamdulillah (segala Puji bagi Alloh), atas segala karunia Taufik dan HidayahNya yang senantiasa melindungi sifat-sifat kekurangan yang ada pada manusia, diganti dengan sifat terpuji bagi manusia yang dikehendakiNya. “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan (kebahagiaan) di Akhirot dan peliharalah kami dari siksa neraka (QS. Al-Baqoroh 201).
Yaa Rob sampaikanlah Sholawat Robku dan salam kepada beliau Rosululloh Muhammad SAW beserta keluarga dan Sahabat-sahabat Beliau.
Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, apabila ia baik maka baik pula seluruh jasad dan apabila ia rusak maka rusak pulalah seluruh jasad, ketahuilah yaitu Hati (Al-Hadist), .
Setiap manusia selalu mendambakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirot namun tidak semua orang dapat merasak kebahagiaan itu. Banyak cara orang berjuang untuk mencari dan menemukan kebahagiaan, namun tidak jarang mereka menemukannya, karena mereka mencari kebahagiaan diluar dirinya bukan di dalam dirinya. Kebahagiaan tidak dapat dipisahkan dari masalah hati sebab didalam hati Alloh SWT. meletakkan iman dan atau keyakinan. Melalui hati manusia diberi taufiq, hidayah, dan ilmu serta kebijaksanaan.
Dengan hati manusia dapat membedakan mana yang baik dan kurang baik serta dapat merasakan senang dan bahagia, dengan hati pula manusia merasakan susah, nestapa, dan kecewa. Seseorang akan bahagia apabila ia mempunyai hati yang bersih, hati yang mampu menerima kebenaran dan taufiq serta hidayah dari Alloh SWT. Sehingga dalam jiwanya memancar perilaku Robbani, sauatu perilaku yang senantiasa dalam bimbingan Alloh SWT.
Salah satu cara untuk bahagia dengan banyak mengingat Alloh (dzikir kepada Alloh) sebab degan mengingat Alloh (dzikir), hati akan tenang, pikiran akan lapang dan akan terasa bahagia jiwa dan atau perasaan seseorang. Adapun dzikir mengandung pengertian tawakkal, percaya kepadaNya, berpegang dan bergantung kepadaNya.
Rosululloh SAW, bersabda “Siapa Orangnya yang Mengingat kepadaku (bersholawat kepadaku ), maka sungguh dia telah berdzikir kepada Alloh, (Al-hadist), Firman Alloh dalam kitab suciNya ; “Sesungguhnya Alloh dan para malaikatNya bersholawat untuk nabi (Rosululloh), Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu kepada Rosululloh dan ucapkan salam penghormatan kepadaNya (Al-Ahzab, 56).
Adapun salah satu Sholawat yang berfaedah untuk menjernihkan hati dan Ma’rifat Billah adalah Sholawat Wahidiyah. Berdasarkan pengalaman Jumhurul ulama dan responden Awamil (orang umum), merasakan manfaatnya membaca sholawat dalam segala bidang baik duniawai (kesuksesan dunia), maupun ukhrowi (menghantar amal akhirot). Dalam sebuah riwayat diceritakan dengan membaca satu sholawat mampu membebaskan siksa 500 ahli kubur.
Alhamdulillah dengan Taufiq dan Hidayah-Nya serta Syafa’at Rosululloh SAW, JAMA’AH PERJUANGAN WAHIDIYAH, “MILADIYYAH” MU’ALLIF SHOLAWAT WAHIDIYAH, di karuniai sebuah website, untuk menjelaskan tentang Sholawat Whidiyah, memudahkan dalam mendalami dan merupakan sarana Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah yang dapat dirasakan manfa’atnya secara online.

0 komentar:

 
JUAL BELI BITCOIN
DENGAN MODAL 10 RIBU RUPIAH ANDA SUDAH BISA MULAI TRADING
DAPATKAN TAMBAHAN PENGHASILAN HINGGA JUTAAN RUPIAH PER-MINGGU DARI JUAL BELI BITCOIN
BAGAIMANA CARA MEMULAINYA. SELENGKAPNYA ..