• d4f,panduan,member area
  • d4f,panduan,member area
  • d4f,panduan,member area
  • d4f,panduan,member area

Ayat Kursi Gudang Kekayaan Allah SWT (bag-3)

11. AYAT AT-TAUHID ( AYAT PEMURNIAN ALLAH ).
Ibnu Arabi berkata ” Mengapa Ayat Kursi disebut ayat yang paling agung ? Itu karena kandunganya yang sangat agung dan luar biasa.
Didalamnya terkandung kalimat Tauhid ‘ Laa Ilaaha Illaa Huwa ‘. Kata ganti ” Huwa ” lebih dahsyat daripada lafzul jalalah ” Allah “. Zhamir ” Huwa ” menurut ahli thoriqoh lebih dekat dihati dan yang sangat dekat lagi adalah Zhamir ” Hu “. Bahkan Zhamir ” Hu ” itu sendiri adalah inti dari hati “.
Membaca Ayat Kursi sama dengan mempertebal tauhid. Orang yang tauhidnya baik maka ada jaminan masuk syurga, dialah yang hidup dan mati berpegang pada kaliamat ” Laa Ilaaha Illallah “.
Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Rasulullah saw bersabda
” Orang-orang yg mengucapkan ” Laa Ilaaha illallah ” tidak akan pernah meninggal dunia dalam keadaan menderita, juga pada saat dibangkitkan kembali “.
Dari An-Nasaiburi, dari kakeknya berkata, dari Rasulullah saw, dari Jibril as berkata ” sesungguhnya Allah berfirman ” Kaliamat laa ilaaha illallah adalah perlindungan-Ku, barangsiapa yang masuk dalam perlindungan-Ku dia akan selamat dari siksa-Ku “.

12. AYAT AL-ISTIGHATSAH ( AYAT PERMOHONAN )
Dalam Q.S. Al-Anfal ayat 9 Allah berfirman ” Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diprkenankan-Nya bagimu. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut “.
Dari Umar Bin Khatthab ra berkata ” Pada hari terjadinya Perang Badar, Rasulullag saw melihat sahat-sahabatnya yang hanya berjumlah 313 orang dan melihat kaum musyrikin yang jumlahnya 1300 orang. Maka Rasulullah saw menghadap kiblat,selendang dan sorbannya menempel dipundaknya, kemudian berdoa ” Ya Allah penuhilah untukku apa yang telah Engkau janjikan ! Jika hari Engkau hancurkan kelompok umat islam ini maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi untuk selamanya “. Rasulullah terus menerus memohon pada Tuhahnya dan berdoa sampai selendangnya jatuh dari pundaknya. Abu Bkar mendatangi Rasulullah dan mengambil selendang itu dan dikembalikan kepundaknya sambil terus mengikuti dari belakangnya. Abu Bakar berkata ” Wahai Nabiyullah, cukuplah pengaduanmmu kepada Tuhan, Dia akan memenuhi apa yang dijanjikan kepadamu “.
Maka pada saat itu turun wahyu Q.S. Al-Anfal ayat 9. Dan pada saat petempuran terjadi Allah menghancurkan kaum musyrikin. Dari kaum musyrikin terbunuh 70 orang dan 70 orang menjadi tawanan “.
Ayat Kursi disebut Ayat Istighotsah karena orang yang membacanya akan mendapat pertolongan Allah sebagaimana tertulis dalam Kitab Al-Firdaus Al-Khittab yang artinya dari Qatadah, dari Rasulullah saw bersabda ” Barangsiapa yang membaca Ayat Kursi disaat mendapatkan kesusahan maka Allah akan menolongnya “.

13. AYAT AL-ISTI’ANAH ( AYAT PETOLONGAN )
Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dari qatadah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda
” Barangsiapa yang membaca Ayat Kursi dan akhir surat Al-Baqarah ketika mendapatkan kesulitan maka Allah akan menghilangkan kesulitannya “.
Syaikh Ahmad Ali Al-Buni berkata ” Barangsiapa yang membaca Ayat Kursi sebanyak bilangan hurufnya ( 187 ) maka Allah akan memberikan pertolongan untuk semua urusan, mengabulkan hajatnya, memberikan cahaya hikmah dalam hatinya, menghindarkan dari segala marabahaya, meluaskan rizkinya dan memperolah apa yang dicarinya “.

14. AYAT AL-ISTI’ADZAH ( AYAT PEMBEBASAN )
Disebut Ayat Pembebasan karena dengan membacanya Allah akan membebaskan dan melindungi dari segala macam yang tidak di inginkan.
Diriwayatkan oleh Ubay Bin Ka’ab ra berkata ” aku berada disebelah Rasulullah saw, ketika ada seseorang Baduwi datang dan berkata ” Wahai Naiyullah aku mempunyai saudara yang sedang sakit “. Rasulullah bertanya ” Apa yang menimpanya ? Ajaklah dia kemari “. Orang itu lalu pulang dan membawanya menghadap Rasulullah. Lalu Rasulullah meletakkan tangannya, membaca Ta’awaudz, Al-Fatihah, 4 ayat pertama Surat Al-Baqarah, ayat Kursi, dan 3 ayat terakhir Surat Al-Baqarah, maka orang itu langsung berdiri seakan tidak terjadi apa-apa “.

15. AYAT AL-ISTIRJA ( AYAT PENGEMBALIAN )
Disebut demikian karena banyak orang yang telah membuktikan kemujarabannya dalam mengamalkan dengan bilangan khusus maka dia akan mampu kembali kepada kebenaran yang hakiki.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw ketika membaca Surat Al-Baqarah dan Ayat Kursi beliau tersenyum, lalu bersabda ” sesungguhnya Ayat Kursi dan akrir Surat Al-Baqarah dikeluarkan dari gudang yang tersimpan di bawah Arsy, bila dibacakan untuk orang yang berbuat jahat, orang itu mendapatkan balasan kejahatannya, orang itu akan kembali bertaubat dan tenang hidupnya “.

1 komentar:

try out un yogyakarta said...

Insya Allah berkah untuk penulis. Amin.

Salam,
try out un yogyakarta

 
JUAL BELI BITCOIN
DENGAN MODAL 10 RIBU RUPIAH ANDA SUDAH BISA MULAI TRADING
DAPATKAN TAMBAHAN PENGHASILAN HINGGA JUTAAN RUPIAH PER-MINGGU DARI JUAL BELI BITCOIN
BAGAIMANA CARA MEMULAINYA. SELENGKAPNYA ..